Αναφορά – ερευνητική εργασία τα δικαιώματα του παιδιού


Μέρος Ά

Ένα πλήθος δικαιωμάτων στηρίζουν όλα τα παιδιά όμως σε πολλά από αυτά καταπατιούνται τα δικαιώματα τους .
Αρχικά, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι «βασικά δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες που δικαιούνται όλοι οι άνθρωποι», τα οποία περιλαμβάνουν αστικά και πολιτικά δικαιώματα όπως το δικαίωμα στη ζωή και την ελευθερία, την ελευθερία σκέψης και έκφρασης, καθώς και την ισότητα ενώπιον του νόμου. Στα ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνονται, επίσης, κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα της συμμετοχής στον πολιτισμό, το δικαίωμα στην τροφή, την εργασία και την εκπαίδευση.

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι ο πρώτος παγκόσμιος νομικά δεσμευτικός κώδικας για τα δικαιώματα που όλα τα παιδιά πρέπει να απολαμβάνουν. Θέτει στοιχειώδεις αρχές για την ευημερία των παιδιών στα διάφορα στάδια εξέλιξής τους και αποτελείται από 54 άρθρα. Η Σύμβαση ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Πολωνικής κυβέρνησης και της UNICEF, υιοθετήθηκε ομόφωνα από τη Γεν. Συνέλευση του ΟΗΕ στις 20 Νοέμβριος 1989 και τέθηκε σε ισχύ το 1990. Μέχρι σήμερα έχει επικυρωθεί σχεδόν από όλες τις χώρες του κόσμου, ενώ στην Ελλάδα επικυρώθηκε το 1992 (ΦΕΚ 192/2.12.92).

Σύμβαση είναι η συμφωνία ή αλλιώς η συνθήκη, μεταξύ δύο ή περισσότερων ανθρώπων.

Δικαίωμα είναι το αποτέλεσμα ενέργειας, που γίνεται σύμφωνα με κάποια αρχή, με κάποιο νόμο, η άδεια, που γίνεται από κάποια Αρχή, η αξίωση, που απορρέει από Νόμο, το προνόμιο, που βεβαιώνεται από έγγραφο.

Παιδί θεωρείται κάθε ανθρώπινο ων από 0 έως 18 (εκτός αν η ενηλικίωση επέρχεται νωρίτερα συμφωνά με την ισχύουσα για το παιδί νομοθεσία).

Στα Αρχαία χρόνια τα παιδιά δεν είχαν δικαιώματα και ιδιαίτερα τα κορίτσια. Τα κορίτσια ασχολούνταν αποκλειστικά με τις δουλειές του σπιτιού και δεν είχαν δικαίωμα στη μόρφωση . Τα αγόρια μορφώνονταν ,πήγαιναν σχολειό μάθαιναν γράμματα , γυμνάζονταν και είχαν περισσότερα δικαιώματα από τα κορίτσια .Βέβαια διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο και η κοινωνική θέση στην οποία βρίσκονταν π.χ. υπήρχαν αγόρια που ήταν δούλοι και πωλούνταν στα σκλαβοπάζαρα χωρίς κανένα δικαίωμα λόγου.

Για όλους τους ανθρώπους είναι σημαντική η ιστορία των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Αξιοσημείωτη θέση στο ιστορικό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει ο //Κύλινδρος του Κύρου// του 539 Π.Χ., ο οποίος έχει περιγραφεί ως «η πρώτη διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων» της ιστορίας.Το 539 π.Χ. τα στρατεύματα του Κύρου του Μεγάλου, του πρώτου βασιλιά της αρχαίας Περσίας, κατέκτησαν την πόλη της Βαβυλώνας. Αλλά οι επόμενες ενέργειές του ήταν αυτές που σήμαναν μια μεγάλη πρόοδο για τον Άνθρωπο. Ελευθέρωσε τους σκλάβους, διακήρυξε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν τη θρησκεία τους και εδραίωσε φυλετική ισότητα. Αυτές και άλλες αποφάσεις καταγράφηκαν σε ένα κύλινδρο από ψημένο πηλό στην Ακκαδική γλώσσα με σφηνοειδή γραφή.
Το αρχαίο αυτό αρχείο, γνωστό σήμερα ως Κύλινδρος του Κύρου, θεωρείται ως ο πρώτος χάρτης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Έχει μεταφραστεί και στις έξι επίσημες γλώσσες των του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και οι διατάξεις του προσομοιάζουν με τα τέσσερα πρώτα άρθρα της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

H Εξάπλωση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Από τη Βαβυλώνα, η ιδέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γρήγορα εξαπλώθηκε στην Ινδία, στην Ελλάδα και τελικά στη Ρώμη. Εκεί, προέκυψε η έννοια του «φυσικού νόμου», αφού παρατηρήθηκε το γεγονός ότι οι άνθρωποι τείνουν να ακολουθούν συγκεκριμένους άγραφους νόμους στη ζωή τους και το Ρωμαϊκό δίκαιο βασιζόταν σε ορθολογικές ιδέες που προέκυπταν από τη φύση των πραγμάτων.
Έγγραφα που αποδεικνύουν τα δικαιώματα του ατόμου, όπως η Μάγκνα Κάρτα (1215), Αναφορά Δικαίου (1628), το Σύνταγμα των ΗΠΑ (1787), η Γαλλική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη (1789) και η Διακήρυξη Δικαιωμάτων, των ΗΠΑ (1791) είναι οι γραπτοί πρόγονοι πολλών από τα σημερινά έγγραφα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων.


Κάθε παιδί έχει δικαιώματα.
Αυτά μπορούμε να τα κατηγοριοποιήσουμε σε 4 κατηγορίες :
  1. επιβίωσης
  2. προστασίας
  3. εξέλιξης
  4. συμμετοχής.

Αναλυτικά:

Στα δικαιώματα επιβίωσης συμπεριλαμβάνονται το δικαίωμα ζωής, περίθαλψης και γενικά ότι άλλο χρειάζεται ένα παιδί για να επιβιώσει.

Επίσης τα παιδιά απαιτούν προστασία από κάθε είδους κακοποίηση, αμέλεια και εκμετάλλευση. Αυτό το δικαίωμα καλύπτει θέματα όπως ειδική φροντίδα για προσφυγόπουλα, βασανιστήρια, κακοποίηση στο σωφρονιστικό σύστημα, ανάμειξη σε εμπόλεμες διαμάχες, εργασία ανηλίκων, χρήση ναρκωτικών και σεξουαλική εκμετάλλευση.

Ακόμα με το δικαίωμά της συμμετοχής επιτρέπει στα παιδιά να παίζουν ενεργό ρόλο στις κοινωνίες και τα έθνη τους. Αυτά περικλείουν την ελευθερία να εκφράζουν γνώμη, να έχουν λόγο σε ζητήματα που αφορούν στη ζωή τους, να συμμετέχουν σε οργανώσεις και να συναθροίζονται ειρηνικά.


Το δικαίωμα της εξέλιξης συμπεριλαμβάνει όλα όσα τα παιδιά χρειάζονται για να μπορέσουν να εκμεταλλευθούν στο έπακρο τις δυνατότητές τους. Για παράδειγμα το δικαίωμα της εκπαίδευσης, το παιχνίδι και η αναψυχή.Όμως κάποια δικαιώματα παραβιάζονται. Για παράδειγμα κάποια παιδιά που είναι από άλλες χώρες δεν έχουν δίκαιη μεταχείριση από τη πολιτεία δηλαδή δεν έχουν δωρεάν παιδεία, ιατρική κάλυψη και ελευθερία. Ακόμα ο κοινωνικός ρατσισμός κατέχει σημαντικό ρόλο στη ζωή μερικών παιδιών. Αν έχουν διαφορετικό χρώμα ,αν μιλάνε διαφορετική γλώσσα ή αν πιστεύουν σε άλλη θρησκεία ή αν έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας δεν τους δίνεται το δικαίωμα έκφρασης πολλές φορές καθώς βρίσκονται στο περιθώριο .Επίσης μια σοβαρή κατάσταση που ένα παιδί μπορεί να υποστεί από κάποιον είναι ο βιασμός όπου αυτός μπορεί να είναι είτε σωματικός είτε ψυχολογικός είτε σεξουαλικός.
Πολλοί άνθρωποι εκμεταλλεύονται τα παιδιά και τους έχουν σαν ζητιάνους στους δρόμους ώστε να εξασφαλίζουν χρήματα από αυτά. Και τέλος πολλά παιδιά δεν έχουν κατάλληλο επίπεδο ζωής δηλαδή δεν έχουν ούτε τα απαραίτητα αγαθά για επιβίωση φαί, νερό, σπίτι.

Τα αίτια που ένα παιδί έχει αυτά τα προβλήματα ξεκινούν από την οικογένεια- απουσία συναισθηματικής επαφής , υπερεργασία γονέων και επικράτηση εγωισμού και αυταρχισμού .Ακολουθεί το σχολειό ως ένα από τα αίτια και γενικότερα η παιδεία με την σχολική βία. Ακόμα ένα σοβαρό αίτιο είναι τα Μέσα Μαζικής ενημέρωσης τα οποία παραποιούν την αλήθεια, εκμεταλλεύονται την παιδική ανωριμότητα, προβάλουν βίαιες και αντιαισθητικές σκηνές και προβάλουν τη ταύτιση ευτυχίας με την ύλη.

Οι λύσεις που πρέπει να εφαρμοστούν για να εξαλείφουν τα προβλήματα που βιώνουν τα παιδιά πρέπει αρχικά να παρθούν από την πολιτεία. Αρχικά η πολιτεία πρέπει να εξαλείψει το δουλεμπόριο που αν και μας ακούγεται απίθανο ,υπάρχει. Επίσης πρέπει να έχει ίση μεταχείριση στους μετανάστες δηλαδή να τους παρέχει δωρεάν ιατρική κάλυψη, εκπαίδευση, στέγη και δουλεία. Θα πρέπει πρώτα να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια και έφυγαν από την πατρίδα τους, το σπίτι τους και τους συγγενείς τους για να έρθουν εδώ να βρουν μια δουλειά με αξιοπρεπή μισθό .Επιπρόσθετα στα παιδιά που δεν έχουν γονείς και είναι στους δρόμους να τα πάει στα ορφανοτροφεία ή σε κάποια κέντρα προστασίας παιδιών. Επίσης πρέπει να δώσει κάποια επιδόματα στους ανθρώπους που δεν έχουν λεφτά για επιβίωση ώστε να μην αναγκάζουν τα παιδιά τους να δουλεύουν και να μπορούν να πηγαίνουν στο σχολειό.


Δεν θα ήταν σωστό αν ξεχνούσα να αναφερθώ στο Συνήγορο του πολίτη που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις μέρες μας.
Ο Συνήγορος του πολίτη είναι μια ανεξάρτητη αρχή που δημιουργήθηκε το 1997 με σκοπό να προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών. Ελέγχεται μόνο από την βουλή των Ελλήνων και οι υπηρεσίες του είναι δωρεάν.
Στον Συνήγορο του πολίτη λειτουργεί ένα τμήμα- ο Κύκλος δικαιωμάτων του παιδιού που ανέλαβε τον ρόλο του συνηγόρου του παιδιού στην Ελλάδα. Αποστολή του είναι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ανήλικων.Γίνεται επομένως εύκολα αντιληπτό ότι καλό είναι να ξέρουμε τα δικαιώματα που μας αντιστοιχούν ώστε να μην γινόμαστε υποχείρια κανενός.ΜΕΡΟΣ ΄Β


Διάλεξα την συγκεκριμένη ερευνητική εργασία γιατί δεν ήξερα ποια ήταν τα δικαιώματα των παιδιών ακριβώς και ήθελα πολύ ερευνώντας να τα μάθω. Αφού και εγώ είμαι παιδί είμαι πολύ ικανοποιημένη τώρα ,που ξέρω ποια δικαιώματα μου αντιστοιχούν.


Η ομάδα μου αποτελούνταν από: Μαίρη Αρώνη ,Δέσποινα Παγάνη και Γεωργία Μπουντούρη.Σπατάλησα αρκετό χρόνο στην ιστοσελίδα της ομάδας μου (**http****://****theteens****-****blue****.****wikispaces****.****com**) φτιάχνοντας σελίδες, βάζοντας βίντεο και καταγράφοντας άρθρα. Επίσης έφτιαξα μία εικόνα , αρχεία world, excel και powerpoint .


Ακόμα, επικοινωνούσα με την Μαίρη(μέλος της ομάδας μου ) μέσω email .Συνεργαστήκαμε αρκετά καλά οι δυο μας .

Άντλησα αρκετές πληροφορίες από το διαδίκτυο(,Google, YouTube.com, 0-18.gr, unicef.gr ) κατά την διαδικασία έρευνας μου.


Μ.Φωτεινή