Κάθε παιδί έχει δικαιώματα.
Αυτά μπορούμε να τα κατηγοριοποιήσουμε σε 4 κατηγορίες :
  1. επιβίωσης
  2. προστασίας
  3. εξέλιξης
  4. συμμετοχής.

Αναλυτικά:
Στα δικαιώματα επιβίωσης συμπεριλαμβάνονται το δικαίωμα ζωής, περίθαλψης και γενικά ότι άλλο χρειάζεται ένα παιδί για να επιβιώσει.

Επίσης τα παιδιά απαιτούν προστασία από κάθε είδους κακοποίησης, αμέλειας και εκμετάλλευσης.Αυτά εξασφαλίζονται με το δικαίωμά προστασίας.

Το δικαίωμα της εξέλιξης αποτελείται από το δικαίωμα της εκπαίδευσης, της αναψυχής, και στο ότι κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να παίξει.

Ακόμα με το δικαίωμά της συμμετοχής επιτρέπεται στα παιδιά να μιλάνε, να εκφράζονται ελεύθερα και να παίζουν ενεργό ρόλο στις κοινωνίες που ζουν.

...................Φωτεινή