Άρθρο 34Η προστασία των παιδιών από την εκμετάλλευση σεξουαλικής δραστηριότητας και απο την βία.

#34: Προστασία από σεξουαλική εκμετάλλευση, σεξουαλική βία, πορνεία, εκμετάλλευση για παραγωγή πορνογραφικού υλικού.
Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προστατεύσουν το παιδί από κάθε μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης και σεξουαλικής βίας.
Για το σκοπό αυτόν, τα Κράτη, ειδικότερα, παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα σε εθνικό, διμερές και πολυμερές επίπεδο για να εμποδίσουν:
  • α) Την παρακίνηση ή τον εξαναγκασμό των παιδιών σε παράνομη σεξουαλική δραστηριότητα.
  • β) Την εκμετάλλευση των παιδιών για πορνεία ή για άλλες παράνομες σεξουαλικές δραστηριότητες.
  • γ) Την εκμετάλλευση των παιδιών για την παραγωγή θεαμάτων ή υλικού πορνογραφικού χαρακτήρα.


34.jpg


Πηγή: http://youtu.be/SY7NW5GnMJo