Τι είναι η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του παιδιού;
Το σημαντικότερο κείμενο για τα παιδιά είναι η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του παιδιού.
Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι ο πρώτος παγκόσμιος νομικά δεσμευτικός κώδικας για τα δικαιώματα που όλα τα παιδιά πρέπει να απολαμβάνουν. Θέτει στοιχειώδεις αρχές για την ευημερία των παιδιών στα διάφορα στάδια εξέλιξής τους και αποτελείται από 54 άρθρα. Η Σύμβαση ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Πολωνικής κυβέρνησης και της UNICEF, υιοθετήθηκε ομόφωνα απο τη Γεν. Συνέλευση του ΟΗΕ στις 20 Νοεμ. 1989 και τέθηκε σε ισχύ το 1990. Μέχρι σήμερα έχει επικυρωθεί σχεδόν από όλες τις χώρες του κόσμου, ενώ στην Ελλάδα επικυρώθηκε το 1992 (ΦΕΚ 192/2.12.92).

Τι είναι παιδί;
Παιδί είναι κάθε ανθρώπινο ον μικρότερο των δεκαοκτώ ετών, εκτός εάν η ενηλικίωση επέρχεται νωρίτερα, σύμφωνα με την ισχύουσα για το παιδί νομοθεσία.

Τι είναι δικαίωμα;
Δικαίωμα είναι το αποτέλεσμα ενέργειας που γίνεται σύμφωνα με κάποια αρχή ή κάποιο νόμο .

Τι είναι σύμβαση ;
Σύμβαση= συμφωνία , συνεννόησηΆρθρα ομάδας : 22, 23, 29, 32, 33, 34, 39, 40, 41.

Άρθρο 22

Ένα παιδί πρόσφυγας απαιτεί προστασία και βοήθεια

Άρθρο 23

Μέριμνα για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες

Άρθρο 29

Ο σκοπός της εκπαίδευσης του παιδιού

Άρθρο 32

Παιδική εργασία - οικονομική εκμετάλλευση
Άρθρο 33
Τα κατάλληλα μέτρα ως προσ τις ναρκωτικές ουσίες

Άρθρο 34

Η προστασία των παιδιών από την εκμετάλλευση σεξουαλικής δραστηριότητας και απο την βία
Άρθρο 39
Τα κατάλληλα μέτρα για την αποκατάσταση της σωματικής και ψυχολογικής ανάρωσης ( επανένταξης παιδιού θύματος )

Άρθρο 40

Κανένα παιδί να μην κατηγορείται αν δεν εχουν αποδειχτει νομιμα οι παρανομες πραξεις του( ποινική μεταχείρηση )

Άρθρο 41

Οι διαταξεις της παρούσας σύμβασης δεν θίγουν άλλες ευνοικότερες διατάξεις